Informacje o płatności


Ceny i płatności

 1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, tzn. zawierają podatek VAT.
 2. Ceny Towarów, z wyjątkiem ofert prenumeraty, nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.
 3. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za zamówienie w następujący sposób:
  1. za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze Towaru (wysyłka za pobraniem). Opcja płatności dostępna jest dla wartości Zamówienia maksymalnie do 1000 zł i dla wybranych towarów.
  2. za pośrednictwem serwisu Przelewy24, a w tym:
   1. poprzez formy płatności:

    ePrzelewy (Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank S.A.), Przelew24 (Bank Zachodni WBK S.A.), Przelew z BPH (Bank BPH S.A.), Płacę z iPKO (PKO BP S.A.), Pekao24Przelew (Bank Pekao S.A.), Płacę z Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank S.A.), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.), Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.), Płać z ING (ING Bank Śląski S.A.), Credit Agricole Bank Polska S.A., Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.), db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.), T-mobile Usługi Bankowe (Alior Sync S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z IKO (PKO BP S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.), e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A.), BLIK (Polski Standard Płatności Sp. z o. o.)

    Przelewy półautomatyczne (Deutsche Bank Polska S.A., Invest Bank S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie, Millennium Bank S.A., Credit Agricole Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A.)

    Karty płatnicze (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro)

   2. za pośrednictwem serwisu PayPal (udostępnianego przez PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luksemburg) i obsługiwanego w ramach sklepu dostępnego pod adresem www.kultowy.pl przez serwis Przelewy24.
   3. płatności rekurencyjne:

    Definicje:
    Usługodawca – Burda Media Polska Sp. z o.o.

    Usługobiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę, objętych Regulaminem.

    Dokonanie płatności w systemie płatności automatycznie odnawialnych jest dostępne wyłącznie poprzez kartę kredytową. W systemie tym Usługobiorca ma możliwość wybrania automatycznego przedłużania okresu korzystania z opłaconej Usługi objętej tym systemem, na kolejny okres dostępny dla tej Usługi, z zachowaniem wcześniejszych warunków umowy o jej świadczenie. Oznacza to, że po zakończeniu okresu, za jaki została opłacona Usługa, konto Usługobiorcy zostanie obciążone za kolejny taki sam okres, zaś korzystanie z Usługi będzie przedłużone o ten okres. Autoodnawialność płatności i co się z tym wiąże przedłużenie korzystania z Usługi w takim systemie na dalszy ww. okres, mogą być anulowane przez Usługobiorcę w terminie najpóźniej na 48h przed rozpoczęciem kolejnego okresu korzystania z Usługi objętej prenumeratą/subskrypcją przy właściwej prenumeracie/subskrypcji autoodnawialnej po zalogowaniu do panelu/ konta Usługobiorcy na stronie www.kultowy.pl. W przypadku nieanulowania przez Usługobiorcę prenumeraty/subskrypcji w tym terminie, zostanie automatycznie pobrana opłata za kolejny okres prenumeraty/subskrypcji w wysokości określonej zgodnie ze złożonym zamówieniem. Prenumerata/subskrypcja zostanie tym samym przedłużona na kolejny okres na jaki zostało złożone zamówienie oraz anulowana po jego zakończeniu. Usługobiorca będzie każdorazowo informowany przez Usługodawcę o fakcie automatycznego przedłużenia zamówionej prenumeraty/subskrypcji Usługi przy wyborze przez Usługobiorcę płatności cyklicznych z zachowaniem wskazanych powyżej warunków.