ZASADY WYKORZYSTANIA BONU WAKACYJNEGO

 
1. W celu zrealizowania bonu wakacyjnego należy:

dokonać zakupu usług za pośrednictwem portalu www.wakacje.pl, dzwoniąc na infolinię 58 300 16 66 lub kontaktując się mailowo pod adresem zamowienie@wakacje.pl

2. Bon wakacyjny uprawnia do jednorazowego obniżenia kwoty do zapłaty za zakup:

- wycieczki zagranicznej  lub wypoczynku w Polsce  z wyłączeniem usług biur Rainbow Tours, Nowa Itaka oraz Coral Travel
- biletu lotniczego na przeloty przewoźników zrzeszonych w IATA
- ubezpieczenia turystycznego
- parkingu na lotnisku
- wynajmu samochodu
- usługi PROMESA PEWNE WAKACJE

3. Bon wakacyjny nie podlega wymianie lub zwrotowi.

4. Wartości bonów nie łączą się ze sobą, co oznacza, że w ramach płatności można wykorzystać tylko jeden bon. Po realizacji bonu z zastrzeżeniem jako płatność do rezerwacji system zablokuje możliwość dokonania płatności innym bonem z zastrzeżeniem braku możliwości łączenia nawet w przypadku, gdy bon pochodzi z innej akcji promocyjnej Emitenta.

5. Bon wakacyjny należy zrealizować przed upływem 31.12.2020 r., po upływie daty ważności – bon nie jest honorowany.

6. Datą realizacji bonu wakacyjnego jest dzień dokonania płatności bonem za daną usługę.

7. W przypadku, gdy wartość bonu przewyższa wartość zakupionej usługi – reszta nie jest wydawana.

8. W sytuacji, gdy wartość usługi jest wyższa niż wartość bonu wakacyjnego, okaziciel jest zobowiązany do dopłacenia różnicy.

9. W przypadku utraty lub zniszczenia bonu – nie jest wydawany bon zastępczy.

10.W kwestiach nieuregulowanych powyższymi zapisami obowiązują postanowienia regulaminu realizacji bonów wakacyjnych znajdującego się pod adresem: www.wakacje.pl/bony-turystyczne-regulamin.html